Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit ry.

350 vuotta vanha maailmanlaajuinen yhteisö, joka hiljainen hartaus pääasianaan puolustaa rauhaa, oikeudenmukaisuutta, yksinkertaista elämäntapaa, kohtuutta, totuutta ja ihmisoikeuksia.
Lue lisää

Ajankohtaista

Ajankohtaista osiosta löydät yhteisömme uutisia ja tiedotteita.

Lue lisää

Kveekarit Suomessa

Ystävät käyttävät sanaa uskon periaate kuvaamaan elävän totuuden toteutumista ihmisen sydämessä sellaisena kuin se näyttäytyy jokapäiväisessä elämässä.

Uskon periaate ei ole ilmaistavissa sanoina, vaan ennemminkin elämäntapana, joka perustuu ymmärrykselle siitä, että jokaisessa ihmisessä on jotakin Jumalasta ja että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja kaikkien elämä on yhteydessä toisiinsa. Se on uskoa vahvistavaa, mutta saattaa johtaa toimintaan joka on ristiriidassa yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen kanssa. Uskon periaatteet heijastavat Ystävien Uskonnollisen Seuran yhteistä uskoa, vaikka yksittäiset Ystävät saattavatkin tulkita niitä eri tavoin oman valonsa mukaan. Ne eivät ole vaihtoehtoisia lisukkeita, vaan hedelmiä uskon puusta. Kveekarien perustavat uskon periaatteet ovat: totuus, tasa-arvo, rauha, yksinkertaisuus, yhteisö.

Lue lisää

Kveekarit maailmalla

Ystävien Uskonnollisella Seuralla, kveekareilla on hartausryhmiä kaikkialla maailmassa. Euroopassa ja Lähi-Idässä yhteisöjen jäsenmäärä vaihtelee Britannian tuhansista pienempien yhteisöjen yksittäisiin jäseniin. Useimmat hartausryhmät ovat perustettu jollekin tietylle alueelle. Keskeiset kulmakivet Ystävien Uskonnolliselle Seuralle ovat kuukausikokoukset (huom! Näistä kokouksista käytetään nykyään eri nimityksiä eri puolella maailmaa), jotka muodostuvat joko yksittäisestä tai useammasta hartausryhmästä, jotka kokoontuvat yhteisyyden ja yhteisten asioiden hoidon merkeissä. Historiallisesti ne kokoontuivat kerran kuukaudessa, mutta nykyään kokoustiheys vaihtelee paikallisen tilanteen mukaan. Kun kuukausikokouksia ja hartausryhmiä on tarpeellinen määrä, ne muodostavat yhdessä vuosikokouksen, joka kokoontuu vuosittain ja muodostaa alueella vaikuttavan ylimmän auktoriteetin kveekariasioissa.

Lue lisää

Totuuden, tasa-arvon, yksinkertaisuuden, yhteisön ja rauhan puolesta


Maailman kveekaripäivänä 4.10. klo 18-21: Hiljentyminen ja vapaa tanssi kohtaavat etähartauskokouksessa! !

Juhlistakaamme Maailman kveekaripäivää kokeilemalla yhdistää hiljainen hartauskokous ja tanssi!

Hartauskokouksessa Jumalan Henki voi puhua meille lukemattomin tavoin. Se voi olla ajatuksia ja sanoja, tai se voi olla kuvia, tuntemuksia, tunteita, värejä, ääniä, liikettä…
Tässä erityisessä hartauskokouksessa tapaamme Zoomissa ja kokoonnumme ensin hetkeksi hiljaiseen hartauteen. Sitten jatkamme tanssimalla saman soittolistan tahtiin kukin tahollamme 1-1,5 tunnin ajan. Lopuksi jatkamme taas hiljaisena hartauskokouksena.

lue lisää