TURKU

Tällä hetkellä ei säännöllisiä kokouksia. Turussa järjestettäviin hartauksiin liittyen voit olla yhteyksissä Leenaan.

Inga möten i Åbo just nu. Om intresserad av lokala möten i Åbo, vänligen ta kontakt med Leena.

No current regular meetings in Turku at the moment. If interested in local meetings in Turku, please contact Leena.

Yhteyshenkilö / Kontaktperson / Contact:

Leena Lampela, lampelanleena@gmail.com

 

Celebrating World Quaker Day 4/10/20 at 6-9 pm with Ecstatic Dance Quaker Worship

Celebrating World Quaker Day 4/10/20 at 6-9 pm with Ecstatic Dance Quaker Worship

In Quaker’s silent Meeting for Worship we gather to just sit together in God’s presence and listen to the whispers of the Spirit in our hearts. Sometimes these whispers inspire us to minister to others, vocally or in some other form.
God’s Spirit can speak to us in so many ways. It can be thoughts and words or it can be images, sensations, feelings, colours, sounds, movement…

In Ecstatic Dance we surrender to our body and let it move us…The rational mind quiets down and gives way to the music and the dance that arises naturally.. so the Spirit can move us in this way, too!

Let’s celebrate World Quaker Day the 4th of October at 6 pm EEST by this experiment to combine Silent Meeting for Worship with dance!
We’ll meet at Zoom (the link to it you’ll find by opening the attached file) and gather for our Meeting for Worship in Silence for a short moment, then continue by dancing to a shared playlist for 1-1,5 h, then continue the Worship in the Silence again for a bit longer than in the beginning.

You are welcome to share in any language, and anyone can help out by translating each other’s words into other languages, and when there’s no translation we can try to feel and listen to the Divine behind the message even if our brain doesn’t understand the words.

IMPORTANT:
The guidelines for Ecstatic dance, adapted to online setting:
THE DANCE FLOOR IS A NON-VERBAL SPACE
We join together to create a safe and sacred space for movement. Eliminating talking on the dance floor allows us to move out of our heads and into our bodies, hearts, and souls. We leave behind the words and worries of the day and connect with spirit and one another in new ways.
THE DANCE FLOOR IS A PLACE OF RESPECT AND SAFETY
Ecstatic Dance has been created as a safe container, whether we’re dancing alone or with others.
This is not a performance, so we can just relax to the move as we feel like, no matter how it looks like… Even your breath and spontaneous sounds can be part of the flowing movement!
You can choose whether you keep the video camera open during the dance or not. Keep your microphone muted.
If you feel like making contact with another dancers, you can non-verbally invite them, and they’ll decide for themselves whether or not they’ll follow your invitation to enjoy a moment of shared dance. If somebody offers you a shared dance and you are not interested, you can simply give them a bow with hands at your heart to say, “no thank you”.
IN PREPARATION FOR THIS ONLINE MEETING FOR WORSHIP, it is a good idea to test your loudspeakers in advance, silence your mobile phone, notify other people sharing the house with you that now you’re going to dedicate a couple of hours for silence and dance, and dont’ wish to be interrupted by words nor audience. If they’d like to join your company, invite them to the Ecstatic dance floor, too!

More:
https://quaker.org/…/evanston/QUAKER/MeetingForWorship.htm

About

This event will take place via Zoom, and the link to it you’ll find by opening the attached file.
Zoom-linkki-1

The playlist will be shared at the Zoom chat during th
Warmly welcome!
Organizer: Aino/ Finland Yearly Meeting

Maailman kveekaripäivänä 4.10. klo 18-21: Hiljentyminen ja vapaa tanssi kohtaavat etähartauskokouksessa! !

Maailman kveekaripäivänä 4.10. klo 18-21: Hiljentyminen ja vapaa tanssi kohtaavat etähartauskokouksessa! !

Kveekareiden hiljaisessa hartauskokouksessa kokoonnumme istumaan yhdessä Jumalan läsnäolossa ja kuuntelemaan Hengen kuiskauksia sydämissämme. Joskus nämä kuiskaukset inspiroivat meitä todistamaan toisille, suullisesti tai jossakin muussa muodossa.
Jumalan Henki voi puhua meille lukemattomin tavoin. Se voi olla ajatuksia ja sanoja, tai se voi olla kuvia, tuntemuksia, tunteita, värejä, ääniä, liikettä…

Ekstaattisessa tanssissa (Ecstatic Dance-konsepti) antaudumme kehollemme ja annamme sen liikuttaa meitä…
Järkeilevä mieli hiljenee ja antaa tilaa musiikille ja tanssille, joka nousee meissä luonnollisesti, jolloin Henki saa liikuttaa meitä myös tällä tavalla!

Juhlistakaamme Maailman kveekaripäivää kokeilemalla yhdistää hiljainen hartauskokous ja tanssi!

Tapaamme Zoomissa (linkki löytyy avaamalla oheinen dokumentti) ja kokoonnumme ensin hetkeksi hiljaiseen hartauteen. Sitten jatkamme tanssimalla saman soittolistan tahtiin kukin tahollamme 1-1,5 tunnin ajan. Lopuksi jatkamme taas hiljaisena hartauskokouksena.

Olet tervetullut jakamaan millä tahansa kielellä, ja kuka tahansa voi auttaa tulkkaamalla toisen sanoja tarvittaessa. Kun tulkkausta ei ole, voimme vain keskittyä tuntemaan ja kuulemaan Jumalan hengen sanojen takana, vaikka aivomme eivät ymmärtäisikään itse sanoja.

Lämpimästi tervetuloa!

Ohjeistus Extatic Dance- osuudelle, mukautettuna verkkoympäristöön

Tanssilattialla ei käytetä sanoja

Tulemme yhteen luomaan turvallisen ja pyhän tilan liikkeelle. Sanattomuus tanssilattialla antaa meille mahdollisuuden siirtyä pois päästämme, kosketuksiin kehomme sydämemme ja sieluumme kanssa.
Jätämme päivän puheet ja huolet taaksemme ja löydämme yhteyteen Hengen ja toistemme kanssa uudella tavalla.

Tanssilattia on kunnioituksen ja turvan paikka

Ecstatic Dance on luotu turvalliseksi tilaksi, tanssimme sitten yksin tai muiden kanssa.
Tämä ei ole mikään esitys, joten voimme vain rentoutua liikkeeseen sen mukaan, miltä tuntuu, ja on samantekevää miltä se näyttää. Jopa hengitys ja spontaanit äänet voivat olla osa virtaavaa liikettä!
Voit valita, pidätkö videokameraa tanssin aikana auki vai et. Pidä mikrofonisi vaimennettuna.

Jos sinun tekee mieli ottaa kontaktia toisiin tanssijoihin, voit sanattomasti elekielellä esittää heille tähän kutsun, ja he päättävät itse, tarttuvatko he tuohon kutsuun nauttia hetken yhteisestä tanssista.
Jos joku tarjoutuu jakamaan tanssin kanssasi, mutta et ole kiinnostunut, voit vaikka kumartaa heille kädet sydämesi edessä viestien “ei kiitos”.

Valmistaudu tähän etähartauskokoukseen testaamalla kaiuttimesi etukäteen, vaientamalla matkapuhelin ja ilmoittamalla toisille, jotka mahdollisesti ovat samassa talossa kanssasi, että nyt aiot omistaa pari tuntia hiljaisuudelle ja tanssille, etkä halua, että sinua keskeytetään sanoilla tai katselevalla yleisöllä.
Jos he haluaisivat liittyä seuraasi, kutsu heidät mukaan tanssimaan ekstaattiselle tanssilattiallemme!

Tämä tilaisuus pidetään Zoomin kautta, linkki löytyy avaamalla oheinen tiedosto.
Zoom-linkki-1

Soittolista jaetaan Zoomin chatissa tapahtuman aikana.

Järjestäjä: Aino/Suomen vuosikokous

Lisää:

Tervetuloa hartauskokoukseen!

Home