POHJOIS-SUOMI

Space for Silence

There is a Quiet Room in Kokkola, Itäinen kirkkokatu 37. A silent unprogrammed Meeting for Worship takes place every Sunday at 16.45 -17.45 from the beginning of September until end of May. The group that meets is rather a small one and changes on time are possible. In summertime Meetings for Worship are arranged by agreement. About every six weeks there is a Saturday gathering for Worship and discussion together with the group Friends in Northern Finland. The meeting takes place either in Kokkola or in Oulu and everyone is welcome. There is even a small library for Quaker literature in Kokkola Quiet Room and it is possible to borrow books even by mail. The catalogue can be found under “Library”.

Rum för stillhet

Stilla rummet finns i Karleby vid Östra Kyrkogatan 37. Andaktsmöte ordnas varje söndag kl 16.45 – 17.45 från början av september till slutet av maj. Förändringar i tidtabellen är möjliga eftersom gruppen är liten; bättre att kolla i förhand. Under sommartiden andakten ordnas enligt överenskommelse. Ungefär varenda sex veckor ordnas ett gemensamt möte med Norra Finlands Vänner. Mötet tar plats antingen i Karleby eller i Uleåborg och alla intresserade är välkomna till lördagsträff och stilla andakten på söndagar. Det finns även ett litet kväkarbibliotek i samband med Stilla rummet i Karleby. Det är möjligt att låna böcker till och med via post. En katalog om böcker finns under ”Bibliotek”.

Tilaa hiljaisuudelle

Kokkolassa on Hiljainen huone osoitteessa Itäinen kirkkokatu 37. Hartaushetki pidetään sunnuntaisin klo 16.45 – 17.45 syyskuun alusta toukokuun loppuun. Säännöllisesti kokoontuva ryhmä on pieni ja muutokset aikatauluissa ovat poikkeuksellisesti mahdollisia. Kesäaikana hiljaiset hetket järjestetään sopimuksen mukaan. Noin kuuden viikon välein lauantaisin järjestetään yhteinen hartaushetki ja keskustelutilaisuus koko Pohjois-Suomen Ystävien kanssa joko Kokkolassa tai Oulussa ja näihin lauantaikokoontumisiin kuten myös sunnuntaisiin hiljaisiin hetkiin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Lauantaitapaamisista tiedotetaan erikseen Suomen kveekarien nettisivuilla. Kokkolan Hiljaisessa huoneessa on myös pieni kveekarikirjasto, josta voi lainata kirjoja myös postitse tilaamalla. Kirjaluettelo löytyy palkin ”Kirjasto” alla.

Yhteyshenkilö / Kontaktperson / Contact:

jaanaerkkilaja@gmail.com

puh. 050 5349701

jane.rose139@gmail.com