ÅBO

Inga möten i Åbo just nu. Om intresserad av lokala möten i Åbo, vänligen ta kontakt med Leena.

No current regular meetings in Turku at the moment. If interested in local meetings in Turku, please contact Leena.

Tällä hetkellä ei säännöllisiä kokouksia. Turussa järjestettäviin hartauksiin liittyen voit olla yhteyksissä Leenaan.

Yhteyshenkilö / Kontaktperson / Contact:

Leena Lampela, lampelanleena@gmail.com

 

Greetings from the annual EMES meeting in Budapest

Greetings from the annual EMES meeting in Budapest

Photo: View over Danube river. Image by Ari.

In the beginning of May I represented the Finland Yearly Meeting at the Friends World Committee for Consulting’s European and Middle-East Section (FWCC-EMES) Annual Meeting. The meeting was held this time in Budapest, Hungary, where the representatives of each Yearly Meeting, representatives from Quaker organizations and visiting Friends all the way from the United States and Mexico traveled to. This was my second EMES meeting, having participated in Germany two years ago, therefore I was a bit more familiar with the meeting and some Friends I had met before.

3

The event venue, Hotel Walzer. Image: Booking.com

 

2

The railroad tracks outside the hotel. Image by Ari

The meeting’s theme was Living in a Foreign Land and we discussed topics of foreignness, otherness and hospitality. What is it like to settle down and start life all over in a country new to oneself; How can we welcome people around us and build our community a welcoming home to everyone? In places we call home, we often have privileges that we don’t even come to realize. However, it is also possible to encounter feelings of otherness in places you feel belonging to. One fundamental value to Quakers is that of God in everyone, a view that guides us to see the core similarities we are made of.

Many Friends had experiences of this topic and had, for example, lived in countries other than where they were born in. One of the most touching stories was that of a local who works in organizing education and courses for immigrants in Budapest. Grown up in Sierra Leone as a child soldier, he made a long journey full of dangers seeking for something else. After surviving the dangerous trip across the Mediterranean, in which tens of thousands of others every year are not equally lucky with, he arrived ashore somewhere and trekked by foot through forests for four days and nights and found himself somehow at the Hungarian border. In a country that is nowadays known not for its hospitality towards immigrants and strangers, he has made it home and now helps others do the same through his work. What amazed the most was how through all his hardship he always managed to keep his heart open and stay positive.

 

In ecumenical friendship, we learned a lot from fellow evangelical Quakers and their activities in Hungary, United States and Mexico. In addition to the silent worship, their meeting for worship includes plenty of singing, playing and programmed sermon. It was interesting to get acquainted with and even thought their ways differed from those of our own, we sought to increase our understanding and to gain from this rich heritage and wide range of spiritual insights.

The prompt to live adventurously came to me already before the gathering as I was invited to serve as one of the meeting’s elders. After some discernment I found myself encouraged to undertake this opportunity and help our community. With the warm support from Friends, in the end the task was easy, and it helped me connect better with the gathering. This sharing of various roles, whether big or small, I found a nice way engage everyone in the event.

All in all, what I found the best part about the meeting was to meet Friends from all over the world, hear about their activities and learn about their calling. Some I had met before and now we already knew each other from the start. The same, I’m sure, will happen the next time I am in contact with those Friends I met now for the first time. Perhaps we will have the chance to invite young Friends to experience our own hospitality next year as Europe and Middle-East Young Friends (EMEYF) have decided to have their next Spring Meeting either in Finland or Sweden. The next EMES meeting will take place in Paris one year from now.

More about this year’s EMES meeting can be read from the meeting’s epistle, available online at https://www.fwccemes.org/file_download/422/EMES+Epistle+2019.pdf. I wish to translate it soon to Finnish as well and upload to our website.

In Friendship, Ari

Terveiset kveekarien EMES-kokouksesta Budapestista

Terveiset kveekarien EMES-kokouksesta Budapestista

Näkymä yli Tonavan. Kuva: Ari

Edustin toukokuun alussa Suomen vuosikokousta kveekarien Euroopan ja Lähi-idän keskusjärjestön FWCC-EMES:n vuosittaisessa kokouksessa. Kokous järjestettiin tällä kertaa Budapestissa, Unkarissa, jonne saapui pitkäksi viikonlopuksi kunkin vuosikokouksen edustajat, Ystäviä kveekarijärjestöistä ja kutsuvieraita mm. Yhdysvalloista ja Meksikosta asti. Omalta osaltani tämä oli toinen EMES-kokous, joten tapahtuman kulku ja osa ihmisistä oli tuttuja nyt jo edelliskerrasta.

kuva: Booking.com

Tapahtumapaikkana toiminut Hotel Walzer. Kuva: Booking.com

Kokouksen teemana mietimme tällä kertaa vierautta ja muukalaisuutta. Millaista on asua ja asettua itselle vieraaseen maahan, kuinka toivottaa ihmiset ympärillämme tervetulleeksi ja kuinka rakentaa yhteisöstämme yhteinen koti kaikille? Kotoisaksi tuntemassamme paikassa meillä voi usein olla toisiin nähden etuoikeuksia, joita emme itse tunnista, Joskus tunne muukalaisena olosta voi tulla vastaan myös omassa kotimaassa tai paikassa jonka tuntee omakseen. Kveekareille on tärkeää se jokin Jumalasta mikä asustaa meissä jokaisessa. Sen avulla voimme nähdä toisissamme perustavanlaatuisen yhtäläisyyden.

2

Näkymä hotellin edustan maisemasta. Kuva: Ari

Ystävistä moni oli asunut elämänsä varrella eri maissa ja jaoimme tarinoita näistä kokemuksista. Pysäyttävimpiä tarinoita oli Budapestissa nykyisin maahanmuuttajien tukea ja koulutustoimintaa järjestävän paikallisen kertomus lapsuudestaan sotilaana Sierra Leonessa, vaarallisesta matkastaan Välimeren yli Eurooppaan ja ja asettumisestaan Unkariin, jota ei tällä hetkellä juuri tunneta vieranvaraisuudestaan muualta tulevia kohtaan. Kaikkien koettelemustensa keskellä hän oli kuitenkin pystynyt säilyttämään sydämensä avoimena ja lämpimänä, katseen eteenpäin ja halun auttaa toisia ympärillä.

Ystävyyden merkeissä kuulimme myös evankelisten kveekarien toiminnasta Unkarista, Yhdysvalloista ja Meksikosta. Heidän kokoontumisissaan hartautta harjoitetaan laulun, soiton ja saarnan säestämänä ja hiljaisuuteen lyhyesti laskeutuen. Tutustuminen myös tähän oli antoisaa, ja vaikka heidän tapansa tavat poikkesivat omistamme, pyrimme lisäämään ymmärystämme ja saamaan vaikutteita tästä rikkaasta perinnöstä ja henkisten arvojen laajasta kirjosta.

Kehoitus elä seikkailunhaluisesti tuli minulle vastaan jo ennen kokousta, kun minut kutsuttiin mukaan yhdeksi kokouksen vanhimmista. Rohkaistuneena päätin tarttua tehtävään. Ystävien lämpimällä tuella se osoittautuikin helpoksi ja samalla pääsin kiinteämmin osaksi kokousta. Antamalla kullekin mukana olleelle oma rooli, pienempi tai suurempi, saatiin jokainen osallistettua hyvin mukaan tapahtumaan.

Kaiken kaikkiaan antoisinta osallistumisessa oli minusta lopulta jälleen tutustuminen Ystäviin eri puolilta maailmaa ja kuulla heidän toiminnastaan ja kutsumuksestaan. Osa tuntui nyt toista kertaa tavattaessa jo valmiiksi tutuilta ja sama toistuu varmasti ollessani seuraavan kerran yhteyksissä uusiin tapaamiini Ystäviin. Ensi vuonna meillä saattaakin olla mahdollisuus osoittaa omaa vieraanvaraisuuttamme, sillä Euroopan ja Lähi-Idän nuorten kveekarien (EMEYF) kevätkokous järjestetään Suomessa tai Ruotsissa. Seuraavan EMES-kokouksen järjestelyvastuussa ovat puolestaan Ystävät Ranskasta ja kokous pidetään Pariisissa.

Lisää kokouksen annista voi lukea epistolasta, joka löytyy EMES:n sivuilta osoitteesta

https://www.fwccemes.org/file_download/422/EMES+Epistle+2019.pdf

Epistola on englanniksi, mutta pyrin saamaan sen käännettyä verkkosivuillemme pian myös suomeksi, jotta mahdollisimman moni pääsisi siitä osaksi.

Ystävyydessä,

Ari

Helsingfors: program för våren

Den 21 april kommer inte att finnas et andaktsmötet i Helsingfors.

Alla andra söndagar under våren, mötsgruppen i Helsingfors träffas varje vecka . Det första mötet i varje månad är i Esbo på Maija & Mattis hem och andra möten på fredsstationen i Pasila.