KANSÄINVÄLISTÄ TOIMINTAA

Ystävien Uskonnollisella Seuralla, kveekareilla on hartausryhmiä kaikkialla maailmassa. Euroopassa ja Lähi-Idässä yhteisöjen jäsenmäärä vaihtelee Britannian tuhansista pienempien yhteisöjen yksittäisiin jäseniin. Useimmat hartausryhmät ovat perustettu jollekin tietylle alueelle. Keskeiset kulmakivet Ystävien Uskonnolliselle Seuralle ovat kuukausikokoukset (huom! Näistä kokouksista käytetään nykyään eri nimityksiä eri puolella maailmaa), jotka muodostuvat joko yksittäisestä tai useammasta hartausryhmästä, jotka kokoontuvat yhteisyyden ja yhteisten asioiden hoidon merkeissä. Historiallisesti ne kokoontuivat kerran kuukaudessa, mutta nykyään kokoustiheys vaihtelee paikallisen tilanteen mukaan. Kun kuukausikokouksia ja hartausryhmiä on tarpeellinen määrä, ne muodostavat yhdessä vuosikokouksen, joka kokoontuu vuosittain ja muodostaa alueella vaikuttavan ylimmän auktoriteetin kveekariasioissa.

Suomessa on oma vuosikokous, mutta jäsenmäärämme vähyyden vuoksi varsinaisia kuukausikokouksia ei ole. Helsingissä kokoontuu hartauskokous sunnuntaisin, Tampereella joka toinen sunnuntai; Turussa, Oulussa ja Kokkolassa sopimuksen mukaan.

Euroopassa ja Lähi-Idässä on 11 vuosikokousta, 3 kuukausikokousta ja lukuisa joukko virallisia ja epävirallisia hartausryhmiä, jotka kokoontuvat yhteen Kveekarien neuvoa antavan maailmanjärjestön (FWCC) sateenvarjon alle Euroopan ja Lähi-idän osastona (EMES). Jotkut näistä ryhmistä juontavat historiansa aina kveekarismin alkulähteille, kun taas toiset ovat hyvinkin uusia perinteelle, tultuaan perustetuksi vasta aivan hiljattain. Euroopassa on myös yksittäisiä kveekareita tai ryhmiä, jotka eivät kuulu edellä kuvattuihin rakenteisiin teologisista syistä, vaan ovat liittyneet Euroopan ulkopuolisiin kveekarielimiin, esimerkiksi Ohion (konservatiiviseen)Vuosikokoukseen ja Kansainväliseen evankeliseen kveekarikirkkoon( Evangelical Friends Churches International).

Euroopassa ja Lähi-Idässä kveekarit tulevat hyvin erilaisista uskonnollisista ja teologisista taustoista. On kveekareita, jotka identifioituvat hyvin voimakkaasti Seuran kristillisiin juuriin ja joille Kristus on heidän henkilökohtainen vapahtajansa. Joillekin Jeesus on opettaja ja esimerkki, jota seurata ja he saavat innoitusta raamatusta, vaikka katsovat, että viime kädessä ”sisäinen Kristus” pysyy auktoriteettina raamatun sijaan. Jotkut ovat saattaneet tulla kveekarien pariin maallisista, jopa ateistisista taustoista tai muista uskonnoista. Kveekareita on juutalaisesta, muslimi, buddhisti, hindu, ja pakana taustoista, joille perinteinen kristillinen kielenkäyttö saattaa olla ongelmallista. Jotkut näistä vaalivat uskonnollista kaksoisidentiteettiä tuntien, että he eivät ole jättäneet taakseen yhtä asiaa tullakseen joksikin muuksi, vaan he punovat molemmat yhteen uskonnollisella matkallaan.

Tämä saattaa vaikuttaa sekavalta ja järjestäytymättömältä asiainhoidolta, mutta monille kveekareille tämä erilaisuus on voiman lähde ja dynaamista jännitettä luova elementti, joka haastaa meidät löytämään ykseyden ei yksimuotoisuudessa, vaan päämäärässä vastata ”johonkin Jumalasta” toinen toisissamme ja pyrkiä omalla käytöksellä sisäisen totuuden ymmärtämiseen.

”Nöyrät, lempeät, armolliset, oikeudenmukaiset, vilpittömät ja hurskaat sielut ovat kaikki yhtä uskontoa; ja kun kuolema on riisunut naamionsa he tuntevat toinen toisensa, vaikka erilaiset puvut, joita he täällä käyttävät, tekevät heistä toinen toisilleen muukalaisia.”

William Penn v.1693