Den 21 april kommer inte att finnas et andaktsmötet i Helsingfors.

Alla andra söndagar under våren, mötsgruppen i Helsingfors träffas varje vecka . Det första mötet i varje månad är i Esbo på Maija & Mattis hem och andra möten på fredsstationen i Pasila.