YSTÄVIEN USKONNOLLINEN SEURA PÄHKINÄNKUORESSA:

vaan ystäviksi minä sanon teitä” (Joh. 15:15) sanoi Jeesus opetuslapsilleen, ja tästä saatiin nimi uskonnolliselle yhteisölle, joka on perustettu Englannissa 1600-luvulla. Suomessa kveekareita on ollut 1930-luvulta lähtien.

Jokaisessa ihmisessä on kveekarien uskon mukaan jotakin Jumalasta. Uskomme opastavaan ja innostavaan sisäiseen Valoon, jumalalliseen siemeneen, joka itää ja kasvaa kaikkien niiden sisimmässä, jotka avautuvat tälle elämänvoimalle.

Tämän vuoksi pidämme kaikkia kanssaihmisinä rodusta, kansallisuudesta, yhteiskuntaluokasta tai uskonnollisista tai poliittisista mielipiteistä riippumatta. Miehet ja naiset, kaikilla on sama vastuu ja oikeudet yhteisössä. Pappeja ja saarnaajia ei myöskään ole.

Jumalanpalvelusmuotomme on yhteinen hartaus, jossa saattaa ilmetä jokin sanoma.

Yhteisöä eivät sido opinkappaleet eivätkä sakramentit, koska kveekarien vakaumuksen mukaan koko elämä on pyhää, siis jumalallisen sisältävää. Elämä on jakamaton kokonaisuus, ja ytimenä siinä on rakkaus. Tähän perustuu kveekarien aktiivinen rauhantyö, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja humaanisuus. Yhteenkuuluvuudessa koko ihmiskunnan kanssa halutaan olla mukana jälleenrakentamisessa väkivallan ja onnettomuuksien koettelemissa paikoissa ja antaa sovitteleva ja parantava panos rikkinäiseen ja jännitteiseen maailmaan.

Mukaillen Ruotsin vuosikokouksen esitteestä suomentanut Maija Mäkelä

HALLITUS

  • Toni Hämäläinen, kirjuri/yhdistyksen puheenjohtaja
  • Ari Kurlin Niiniaho, rahastonhoitaja
  • Sakari Oksanen
  • Antti Pelkola
  • Lari Junkkari

Vuosikokouksen FWCC-EMES edustaja

  • Leena Lampela

EDUSTAJA EKUMEENISESSA NEUVOSTOSSA

  • Lari Junkkari

FINGON YHTEYSHENKILÖ

  • Kimmo Wilska