Jotta pystyisimme pitämään postituslistamme ajantasalla ja helposti käytettävissä myös listan jäsenille,
olemme perustaneet kaksi sähköpostilistaa: yhden koko Suomen kveekariasioille ja toisen Helsingin
hartausryhmälle/ pääkaupunkiseudun kveekaritoiminnasta kiinnostuneille.

Listojen ideana on, että yhden sähköpostiosoitteen kautta tieto leviää kaikille listalaisille, ja listalaiset
voivat myös itse lähettää viestejä listalle, ilman että tarvitsee tietää toisten sähköpostiosoitteita. Listoille
voi liittyä ja siltä erota itse, mutta jos tämä ei onnistu, voi pyytää listalle liittämistä tai erottamista myös
lähettämällä pyyntönsä suomenkveekarit [at] gmail.com -osoitteeseen, jolloin me hoidamme asian
puolestasi.

Etupäässä listat on tarkoitettu tiedotustarkoitukseen, oli sitten kysymyksessä suoraan kveekareiden asiat
tai vaikkapa jokin muu asia, jonka haluaa jakaa kveekareiden kanssa, tai kutsua toisia listalaisia mukaansa
mielenosoitukseen, metsäretkelle, hiljentymään tai vaikka syntymäpäivilleen!

Lisätietoa listoista ja liittyminen onnistuu seuraavien linkkien kautta:
Suomi: Finlandkveekarit
Pk-seutu: helsinkikveekarit