Kesätapahtuma pidettiin Muhoksella, vanhan pappilan tiloissa kauniin Oulujoen varrella. Meillä oli tilaisuus vapaaseen yhdessäoloon, spontaaneihin keskusteluihin, rauhoittumiseen ja yhteiseen hengellisen elämän pohdiskeluun.  Yhdessä olimme siunattuja –  olemaan yhdessä.  Lauloimme  “Monet kivet muodostavat holvin, yksi ei yhtään, yksi ei yhtään…monet rattaat kääntävät myllyn, yksi ei yhtään, yksi ei yhtään”

Summer event was held in Muhos at the Oulu River.  We had an opportunity to spend time together, talk, calm down and concentrate on thinking our spiritual journey. Together we were blessed for being together.  We sung  “ Many stones form an arch, singly none, singly none…..many wheels turn the mill, singly none, singly none”.

Uusi kuva